This page was exported from Milestones Joint actions for the promotion of the common cultural characteristics focused on the two ancient theaters of Finiq and Dodoni [ http://milestones-route.eu ]
Export date: Tue Apr 23 7:54:11 2024 / +0000 GMT

QYTEZA E MEGALO GARDHIQI
Është e vendosur në majën e kodrës "Kastri" në Megalo Gardhiqi, në pjesën veriore e pellgut të Janninës. Megjithesë nuk është dokumentuar arkeologjikisht, disa