Milestones Joint actions for the promotion of the common cultural characteristics focused on the two ancient theaters of Finiq and Dodoni
http://milestones-route.eu/opaja-e-dholianave/?lang=sq
Export date: Thu Feb 22 11:55:49 2024 / +0000 GMT

OPAJA E DHOLIANAVE
Opaja ndodhet pranë Kalpakit, pak metra në jug të urës së lumit të Kalamasit, dhe datohet në periudhën paleokristiane (4të - 7të sh. AD). Në vendin u zbuluan dy bazilika paleokristiane dhe një kullë fortifikuese.
Bazilika A është trenefëshe me nef tërthor trepalësh në lindje dhe narteks në perëndim, dhe ka dysheme me mozaikë në naosin dhe narteksin. Temat e mozaikëve janë të larmishme, si dekorative dhe figurative. Vëzhgimet stilistike lejojnë datimin e mozaikëve në fund të shekullit të 5të dhe në mes të shekullit të 6-të AD, ndërsa cilësia e tyre lidhet me rajonet qendrore dhe veriore të Ballkanit dhe të Lindjes.
Në jug të Bazilikës A është një kishë e dytë paleokristiane, Bazilika B. Dallohen një pjesë e apsidës së bemës, megjithesë ajo është një ndërtesë me dimensionet e mëdha, edhe me dysheme mozaike.
Edhe më në jug, mbajnë mbetjet e një kullë fortifikuese tetëkëndëshe, si tregues për ekzistencën e një vendbanimi të fortifikuar.
Post date: 2016-12-12 12:49:45
Post date GMT: 2016-12-12 10:49:45

Post modified date: 2016-12-12 12:49:45
Post modified date GMT: 2016-12-12 10:49:45

Export date: Thu Feb 22 11:55:49 2024 / +0000 GMT
This page was exported from Milestones Joint actions for the promotion of the common cultural characteristics focused on the two ancient theaters of Finiq and Dodoni [ http://milestones-route.eu ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com