This page was exported from Milestones Joint actions for the promotion of the common cultural characteristics focused on the two ancient theaters of Finiq and Dodoni [ http://milestones-route.eu ]
Export date: Thu Dec 7 0:27:54 2023 / +0000 GMT

MANASTIRI I SHËN PRODHROMIT




Manastiri i Shën Prodhromit është ndërtuar në vitin 1506/7 nga vëllezërit murgjit Nektarios dhe Theofan, të cilët rrjedhin nga familjën e rëndësishme, tashmë nga vitët bizantine, e Apsaradhesve të Janninës, në pozicion kudo paraekzistoi